450-040-E-PXL Treponema pallidum PI Rev02_22AUG2023