450-040-E-PXL Treponema pallidum PI Rev01_06JAN2023